رویه حفاظت

 • حفظ حريم شخصی
 • کلوب هاستینگ ایران حريم شخصي و اطلاعات محرمانه شما را به جديت حفظ مي كند. در اينجا با جزييات اين مساله آشنا مي شويم.
  سياست محرمانه چه چيزهايي را شامل مي شود:
  اين سياست مي گويد كه با اطلاعات شخصي كه کلوب هاستینگ ایران دريافت مي كند، چگونه رفتار كند. اين اطلاعات مي تواند شامل سابقه استفاده از سرويس ها و خدمات کلوب هاستینگ ایران در گذشته نيز باشد. اطلاعات شخصي آن اطلاعاتي است كه شما را به طور شخصي معرفي مي كند. مانند نام، آدرس، آدرس پست الكترونيكي با شماره تلفن و نظاير اينها که به طور عمومي در دسترس ديگران نيست. اين سياست بر رفتار ساير شركت هايي كه به کلوب هاستینگ ایران تعلق ندارند يا در اختيار او نيستند و يا افرادي كه در استخدام کلوب هاستینگ ایران نبوده و توسط او مديريت نمي شوند، حاكم نمي باشد.

 • جمع آوري و استفاده اطلاعات
 • کلوب هاستینگ ایران اطلاعات شما را در موارد ذيل جمع آوري مي كند:

  * وقتي در کلوب هاستینگ ایران ثبت نام مي كنيد.
  * وقتي از سرويس ها و محصولات فروشگاههاي متصل به کلوب هاستینگ ایران استفاده مي كنيد.
  * وقتي صفحات کلوب هاستینگ ایران يا شركاي او را مشاهده مي كنيد.

  کلوب هاستینگ ایران ممكن است اطلاعات شما را با اطلاعاتي كه از شركاي تجاري خودش يا ساير شركت ها راجع به شما به دست آورده است، مخلوط كند. وقتي شما در کلوب هاستینگ ایران ثبت نام مي كنيد، اطلاعاتي چون نام و آدرس پست الكترونيكي، جنسيت و كدپستي شما را سوال مي كنيم. همچنين براي برخي سرويس ها و محصولات مالي نيز ممكن است آدرس، شماره شناسايي و اطلاعاتي راجع به دارايي هاي شما را هم بپرسيم.

  وقتي شما در کلوب هاستینگ ایران ثبت نام كرده و به سرويس هاي ما وارد شويد. شما براي ما ناشناخته نيستند. کلوب هاستینگ ایران اطلاعاتي راجع به تراكنش هاي شما با ما و يا برخي از شركاي تجاري ما، ثبت و جمع آوري مي كند كه معمولاً شامل اطلاعاتي راجع به استفاده شما از محصولات خدماتي مالي است كه به شما ارايه شده است.

  کلوب هاستینگ ایران به طور اتوماتيك اطلاعات را از مرورگر شما دريافت و روي سرورهاي ما ضبط مي كند. اين اطلاعات شامل آدرس کلوب هاستینگ ایران و صفحاتي كه شما تقاضاي ديدن آنها را داشته ايد، مي باشد.

 • IP و اطلاعات Cookie
 • کلوب هاستینگ ایران اين اطلاعات را براي منظورهاي زير به كار مي گيرد:

  * براي اين كه سبد خريد شما را تنظيم کند.
  * براي اين كه سرويس هاي ما را بهبود بخشد.
  * براي اين كه تحقيقات خود را كامل كند.
  * براي اين كه گزارش هاي مختلف را تهيه نمايد.


 • کودکان و نوجوانان
 • وقتي كودكي زير 13 سال سعي كند در کلوب هاستینگ ایران ثبت نام كند، ما مي خواهيم كه ولي يا قيمي داشته باشد كه يك اشتراک براي وي خريداري کند تا بتواند اجازه هاي والديني داشته باشد.
  کلوب هاستینگ ایران بدون اجازه والدين با كودكان زير 13 سال تماس برقرار نخواهد كرد، مگر در مواردي خاص يا به منظور بازاريابي.
  اشتراك وافشاي اطلاعات

  کلوب هاستینگ ایران اطلاعات شخصي شما را به ديگر اشخاص يا كمپاني هاي غير معتبر نمي دهد، نمي فروشد و به اشتراك نميگذارد، مگر اين كه به منظور تامين خدمات يا محصولاتي باشد كه شما تقاضا كرده ايد، كه آن هم بر اساس اجازه شما و تحت شرايط ذيل است: اطلاعات شما را به شركاي مطمئن كه با کلوب هاستینگ ایران يا براي کلوب هاستینگ ایران كار مي كنند، تحت توافقات محرمانه اي واگذار مي كنيم. اين كمپاني ها ممكن است اطلاعات شما را براي سرويس دهي به شما استفاده كنند. ولي به هر حال اين كمپاني ها حق استفاده مستقل از اطلاعات را ندارند. ما به احضاريه ها، رأي دادگاه ها يا امور قانوني پاسخ مي دهيم و نيز براي احقاق قانوني خودمان يا دفاع از ادعاهاي حقوقي اقدام مي نماييم. ما معتقديم كه لازم است اطلاعات به اشتراك گذاشته شوند، تا بتوان در مقابل فعاليت هاي غير قانوني، كلاهبرداريها، موقعيت هاي بالقوه، تهديدهاي جانبي افراد، نقض شرايط کلوب هاستینگ ایران و يا هر مورد پيش بيني شده توسط قانون اقدامات بازجويي، پيشگيري و عملي را انجام داد. در صورتي كه کلوب هاستینگ ایران به شركت ديگري واگذار شود يا در آن ادغام شود، ما اطلاعات شما را به آن شركت منتقل خواهيم كرد. البته در اين حالت هاست اير ان قبلاً به شما اعلام مي كند.

 • cookies كوكي ها
 • کلوب هاستینگ ایران مي تواند كوكي هاي خودش را روي كامپيوتر شما تنظيم و به آن دسترسي داشته باشد.صاحبان تبليغات يا كمپاني هاي ديگر اجازه دسترسي به كوكي هاي کلوب هاستینگ ایران را ندارند.

Comments are closed.