قیمت مناسب

کلوب هاستینگ ایران با استفاده از روشهای نوین و مبتکرانه ، و با استفاده از جدیدترین سیستمها، سعی به افزایش راندمان و کاهش هزینه ها داشته است و به همین روش قادر به ارائه سرویسهایی با کیفیت با قیمتهایی مناسبتر از سایر رقبا گردیده است.
سیاست فروش کلوب هاستینگ ایران همانند تمامی شرکت های پیشرو در جهان، سود کمتر و فروش بیشتر می باشد و به همین دلیل قیمت های کلوب بسیار مناسبتر از رقبا می باشد.
همچنین قیمت های کلوب به اندازه ای کم نمی باشد که باعث کاهش کیفیت خدمات به مشتریان گردد، به همین دلیل کلوب دارای مناسبترین قیمت نسبت به کیفیت ارائه شده به مشتریان می باشد.
در نهایت قابل ذکر است که پلانها متناسب با نیاز گروههای مختلف مشتریان ، در 3 گروه اقتصادی، تجاری و سازمانی دسته بندی گردیده اند.

Comments are closed.