میزبانی وب اقتصادی

نام سرویس پلان 11پلان 12پلان 13پلان 14
فضای وب (حداکثر) (space) (مگا بایت) 50100200500
ترافیک ماهانه (Bandwidth) 3 GB6 GB10 GB12 GB
تعداد ایمیل نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود
تعداد pop3 نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود
بانک اطلاعاتی نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود
زیر دامنه (sub domain) نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود
park دامین
Addon دامین 111
کاربر ftp نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود
php 5.x نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود
کنترل پانل cPanel x3cPanel x3cPanel x3cPanel x3
پشتیبانی 24 ساعته24 ساعته24 ساعته24 ساعته
Backup دستی (توسط کاربر)دستی (توسط کاربر)دستی (توسط کاربر)دستی (توسط کاربر)
هزینه سالیانه (تومان) 64,86094,646171,925256,036
خریدخریدخریدخرید

Comments are closed.